Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

deesire
1250 efc5
deesire
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
— Hmm, zdecydowanie osiągnęłam trzeci poziom - Pani Trzy Kropki...
Reposted fromlabellavita labellavita viacosdziwnego cosdziwnego
deesire
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viayouuung youuung
deesire
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma.
— poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayouuung youuung
deesire

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viayouuung youuung
deesire
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viayouuung youuung

July 01 2015

deesire
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viayouuung youuung
deesire
4568 025d
deesire
0105 b95d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouuung youuung
deesire
1107 40db
Reposted fromDaisy88 Daisy88
deesire
6894 75e4
Reposted fromDaisy88 Daisy88
deesire
5956 dcda 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
deesire
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
deesire
deesire

June 29 2015

deesire
Ludzie, sami siebie ograniczają.. tym ,że przestają w siebie wierzyć, przez to stoimy w miejscu, zgadza się ?
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
7006 b927 500
deesire
Reposted fromFlau Flau viacosdziwnego cosdziwnego

June 27 2015

deesire
deesire
1700 7491
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl